tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Mobilidade

Se quere saber cal é o traxecto que máis lle convén para moverse por Santiago no seu día a día, ou se ten pensado viaxar á cidade e quere aproveitala ao máximo, escríbanos. Facilitarémoslle unha resposta personalizada ás súas necesidades de mobilidade.

Pode enviar un correo electrónico ao enderezo: mobilidade@tussa.gal

.

  • Responsable de tratamento: Os seus datos serán tratados por SOCIEDADE MUNICIPAL DE XESTION DO TRANSPORTE URBANO DE SANTIAGO, S.A. con domicilio social na rúa Clara Campoamor, s/n (Est. Autobuses), 15702 - Santiago de Compostela (A Coruña).
  • Finalidade e lexitimación: Os seus datos serán tratados para os fins especificados no motivo de contacto e poder darlle resposta ás súas peticións ou consultas, con base legal no consentimento expreso.
  • Cesións: non serán cedidos a terceiros agás obriga legal.
  • Prazo: Os seus datos trataranse o tempo estritamente necesario para o cumprimento da finalidade ou finalidades concretas que motivaron a súa recollida, ata a perda de relevancia do seu uso ou, en todo caso, ata que sexan cancelados en resposta ao exercicio por parte do seu titular.
  • Dereitos: Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de aceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico: dpd@tussa.gal, ou tamén por escrito, achegando unha copia dun documento acreditativo da súa identidade ao enderezo: Rúa Clara Campoamor, s/n (Est. Autobuses), 15702 - Santiago de Compostela (A Coruña)
  • Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de datos na nosa política de privacidade.