tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Convocatorias

CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA A SOCIEDADE MUNICIPAL TUSSA

En tramitación
23/06/2017

Anuncio da convocatoria do proceso de selección para a contratación DUN/DUNHA AXENTE DE APARCADOIRO.

11 de outubro de 2017

Publicación do resultado da proba tipo test sobre coñecementos de galego.

Facer clic no título da convocatoria e consultar a información no apartado de "documentación". 

 5 de outubro de 2017

Publicación do listado definitivo de admitidos e excluídos; e da data, lugar e hora de celebración das probas tipo test.

Consultar a información no apartado de “documentación”. 

 7 de setembro de 2017

Publicación do listado provisional de admitidos no proceso de selección para a contratación dun/dunha axente de aparcadoiro.

Consultar listado no apartado de "documentación".