tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


A empresa

Tussa

A empresa municipal TUSSA nace no ano 1999. O seu carácter público (100 % capital municipal) fai que os seus obxectivos redunden na nosa cidadanía de maneira directa.

Entre os seus fins principais destacan: ordenación e control do tráfico urbano, política de aparcamentos e xestión dos aparcamentos en vías urbanas e en recintos exclusivos, xestión da estación de autobuses así como en xeral a mobilidade da cidade.

En definitiva, é obxecto da empresa a instrumentación das políticas de transporte que serven ás necesidades da cidade. Isto inclúe a administración a través dos medios habilitados pola normativa vixente do transporte urbano colectivo, tanto sexa de superficie como soterrado ou aéreo, calquera que fose o tipo de vehículo, o seu medio de tracción ou emprazamento.

Desde o inicio da súa andaina no ano 1999, TUSSA confeccionou o primeiro prego de transporte urbano que comentou no ano 2001 e que se volveu a redactar no ano 2005. No ano 2001 a empresa fíxose cargo da xestión do aparcadoiro de superficie de Cornes e o aparcadoiro soterrado de Xoán XXIII.

No ano 2004 TUSSA fíxose cargo da xestión do aparcadoiro de superficie de Belvís e a dársena de autobuses de Xoán XXIII. No ano 2005 o Concello cedeunos a concesión da explotación da estación de autobuses.