tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Novas

Apertura do prazo para aboar a taxa anual das tarxetas de municipio (L)

16/01/23

A partir do 16 de xaneiro, os horarios de atención ao público de TUSSA son os seguintes:

*Servizo ORA e Residentes (prazo especial para aboar a taxa anual das tarxetas de municipio):

A partir do luns 16 de xaneiro ata o venres 17 de febreiro (ambos incluidos).

     -De luns a venres laborables, de 9.00 a 14.00 horas e de 16.30 a 20.30 horas.

Prazo para aboar a taxa anual correspondente ás Tarxetas de Estacionamento de Municipio identificadas cun "L" para todos os residentes que xa posúan unha destas tarxetas (permite aparcar en todas as zonas verdes da cidade, é dicir, as habilitadas para residentes en horario de 7 h a 21h. No caso das zonas azuis ORA, o prezo para os que posúan a tarxeta verase reducido á metade).
Custe anual de 50 euros, e pódea solicitar calquera persoa empadroada en Compostela, sempre que sexa dona do vehículo segundo o permiso de circulación, e pague o imposto de circulación no Concello de Santiago.

O pago da taxa efectuarase nas oficinas de TUSSA, na Estación Intermodal (rúa Clara Campoamor). A persoa interesada deberá acreditar a titularidade da tarxeta con D.N.I., tarxeta de residencia ou pasaporte. No suposto de actuar por representación, deberá acreditarse a mesma, aportando fotocopia de identificación do representante e autorización asinada polo representado.

A partires do 18 de febreiro todas aquelas tarxetas que non sexas abonadas, serán dadas de baixa automáticamente.

*Tarxetas transporte urbano (Bonobús bonificado):

-SOLICITUDE de tarxeta e duplicados: de luns a xoves laborables, de 9.00 a 14.00 horas.

-RECOLLIDA de tarxetas:

     -De luns a mércores laborables, de 12.00 a 14.00 horas e de 17.00 a 19.00 horas.

     -Os xoves laborables, de 12.00 a 14.00 horas.