tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Novas

DE INTERESE SOBRE O TRANSPORTE URBANO

Modificación dos aforos máximos permitidos no transporte urbano (a partir do 26/6/2021)

26/06/21
ORDE do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 120-Bis, venres 25 de xuño).
O aforo máximo permitido nos autobuses queda limitado do seguinte xeito:

*Poderase ocupar a totalidade dos asentos. Manterase a separación máxima cando o nivel de ocupación o permita.

*Establécese como límite de ocupación máxima o dun terzo das prazas de pé, procurando que as persoas manteñan entre si a máxima distancia posible.

Lémbrase a obrigatoriedade do uso de máscara no transporte público. Non se poderán consumir alimentos no interior dos vehículos e deberán, igualmente e na medida do posible, evitar consumir bebidas, conversar ou manter calquera outro contacto directo con outras persoas ocupantes do dito vehículo.