tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante
Subministración de 10 postes electrónicos de información en parada ao usuario do transporte urbano

Data de publicación en web: 02/08/2011

O Consello de Administración da Sociedade, reunido o 2 de agosto de 2011, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia á empresa SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SICE), por un importe de 45.019,47 €.

A formalización do contrato efectuarase dentro dos quince días hábiles seguintes a aquel no que se reciba a notificación da adxudicación.

Unha vez formalizado o contrato actualizarase neste perfil de contratante a data concreta na que se levou a cabo o citado trámite.

Estado do procedemento: Adxudicados


Concurso para a contratación do servizo de limpeza da estación de autobuses de Santiago. APERTURA DO SOBRE Nº 3

Data de publicación en web: 16/06/2011

CONVOCATORIA PARA OS LICITADORES: CONVOCATORIA PARA A APERTURA DO SOBRE Nº 3

Convócase ás empresas que presentaron as súas ofertas á apertura do sobre nº 3, que terá lugar o próximo luns día 20 de xuño ás 13.15 horas no Concello (en Raxoi, na praza do Obradoiro)

Estado do procedemento: En tramitación


Concurso para a contratación da subministración de 10 postes electrónicos de información en parada aos usuarios do transporte urbano en Santiago. APERTURA DO SOBRE Nº 2

Data de publicación en web: 29/04/2011

CONVOCATORIA PARA OS LICITADORES: CONVOCATORIA PARA A APERTURA DO SOBRE Nº 2

Convócase ás empresas que presentaron as súas ofertas á apertura do sobre nº 2, que terá lugar o próximo mércores 4 de maio ás 11.30 horas no Concello (en Raxoi, praza do Obradoiro).

Estado do procedemento: En tramitación