tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante
Concurso para a contratación do servizo de limpeza da estación de autobuses de Santiago. APERTURA DO SOBRE Nº 3

Data de publicación en web: 16/06/2011

CONVOCATORIA PARA OS LICITADORES: CONVOCATORIA PARA A APERTURA DO SOBRE Nº 3

Convócase ás empresas que presentaron as súas ofertas á apertura do sobre nº 3, que terá lugar o próximo luns día 20 de xuño ás 13.15 horas no Concello (en Raxoi, na praza do Obradoiro)

Estado do procedemento: En tramitación


Concurso para a contratación da subministración de 10 postes electrónicos de información en parada aos usuarios do transporte urbano en Santiago. APERTURA DO SOBRE Nº 2

Data de publicación en web: 29/04/2011

CONVOCATORIA PARA OS LICITADORES: CONVOCATORIA PARA A APERTURA DO SOBRE Nº 2

Convócase ás empresas que presentaron as súas ofertas á apertura do sobre nº 2, que terá lugar o próximo mércores 4 de maio ás 11.30 horas no Concello (en Raxoi, praza do Obradoiro).

Estado do procedemento: En tramitación


Concurso para a contratación do servizo de limpeza da estación de autobuses de Santiago. APERTURA DO SOBRE Nº 2

Data de publicación en web: 29/04/2011

CONVOCATORIA PARA OS LICITADORES: CONVOCATORIA PARA A APERTURA DO SOBRE Nº 2

Convócase ás empresas que presentaron as súas ofertas á apertura do sobre nº 2, que terá lugar o próximo mércores 4 de maio ás 11.00 horas no Concello (en Raxoi, na praza do Obradoiro).

Estado do procedemento: En tramitación