tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante
Concurso para a contratación do servizo de limpeza da estación de autobuses de Santiago

Data de publicación en web: 22/08/2013

O obxecto do contrato é a realización do servizo de limpeza da estación de autobuses de Santiago e oficina do aparcadoiro Xoán XXIII

Estado do procedemento: En prazo de presentación

Tipo de contrato: Licitación pública por procedemento aberto, con distintos criterios de valoración

Prezo licitación: Orzamento máximo de licitación: 160.000 euros (máis o IVE)

Prazo execución: DOUS ANOS (2 anos)

Prazo de presentación de documentación: QUINCE DÍAS NATURAIS a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no DOG.


Concurso para a contratación do servizo de seguridade da estación de autobuses de Santiago

Data de publicación en web: 22/08/2013

O obxecto do contrato é a realización do servizo de seguridade da estación de autobuses de Santiago.

Estado do procedemento: En prazo de presentación

Tipo de contrato: Licitación pública por procedemento aberto

Prezo licitación: Orzamento máximo de licitación:94.000 euros (máis o IVE)

Prazo execución: DOUS ANOS (2 anos)

Prazo de presentación de documentación: QUINCE DÍAS NATURAIS a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no DOG.


Servizo de seguridade da estación de autobuses de Santiago. Formalización do contrato

Data de publicación en web: 16/09/2011

O Consello de Administración da Sociedade, reunido o 5/09/2011, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia á empresa SERRAMAR VIGILANCIA Y SEGURIDAD, SA por importe de 85.990 € para os dous anos de contrato.

O contrato coa empresa adxudicataria formalizouse o 16 de setembro de 2011.

Estado do procedemento: Adxudicados