tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante




Concurso para a contratación do servizo de limpeza da estación de autobuses de Santiago. APERTURA DO SOBRE Nº 3

Data de publicación en web: 22/10/2013

CONVOCATORIA PARA OS LICITADORES: CONVOCATORIA PARA A APERTURA DO SOBRE Nº 3

Convócase ás empresas que presentaron as súas ofertas á apertura do sobre nº 3, que terá lugar o próximo venres 25 de outubro ás 9.15 horas no Concello (en Raxoi, na praza do Obradoiro)

Estado do procedemento: Suspendidos


Concurso para a contratación do servizo de limpeza da estación de autobuses de Santiago. APERTURA DO SOBRE Nº 2

Data de publicación en web: 19/09/2013

CONVOCATORIA PARA OS LICITADORES: CONVOCATORIA PARA A APERTURA DO SOBRE Nº 2

Convócase ás empresas que presentaron as súas ofertas á apertura do sobre nº 2, que terá lugar o próximo martes 24 de setembro ás 9.15 horas no Concello (en Raxoi, na praza do Obradoiro)

Estado do procedemento: En tramitación


Concurso para a contratación do servizo de seguridade da estación de autobuses de Santiago. APERTURA DO SOBRE Nº 2

Data de publicación en web: 19/09/2013

CONVOCATORIA PARA OS LICITADORES: CONVOCATORIA PARA A APERTURA DO SOBRE Nº 2

Convócase ás empresas que presentaron as súas ofertas á apertura do sobre nº 2, que terá lugar o próximo martes 24 de setembro ás 9.00 horas no Concello (en Raxoi, na praza do Obradoiro)

Estado do procedemento: En tramitación