tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante
Concurso para a contratación do servizo de limpeza da estación de autobuses de Santiago. APERTURA DO SOBRE Nº 2

Data de publicación en web: 19/09/2013

CONVOCATORIA PARA OS LICITADORES: CONVOCATORIA PARA A APERTURA DO SOBRE Nº 2

Convócase ás empresas que presentaron as súas ofertas á apertura do sobre nº 2, que terá lugar o próximo martes 24 de setembro ás 9.15 horas no Concello (en Raxoi, na praza do Obradoiro)

Estado do procedemento: En tramitación


Concurso para a contratación do servizo de seguridade da estación de autobuses de Santiago. APERTURA DO SOBRE Nº 2

Data de publicación en web: 19/09/2013

CONVOCATORIA PARA OS LICITADORES: CONVOCATORIA PARA A APERTURA DO SOBRE Nº 2

Convócase ás empresas que presentaron as súas ofertas á apertura do sobre nº 2, que terá lugar o próximo martes 24 de setembro ás 9.00 horas no Concello (en Raxoi, na praza do Obradoiro)

Estado do procedemento: En tramitación


Concurso para a contratación do servizo de limpeza da estación de autobuses de Santiago

Data de publicación en web: 22/08/2013

O obxecto do contrato é a realización do servizo de limpeza da estación de autobuses de Santiago e oficina do aparcadoiro Xoán XXIII

Estado do procedemento: En prazo de presentación

Tipo de contrato: Licitación pública por procedemento aberto, con distintos criterios de valoración

Prezo licitación: Orzamento máximo de licitación: 160.000 euros (máis o IVE)

Prazo execución: DOUS ANOS (2 anos)

Prazo de presentación de documentación: QUINCE DÍAS NATURAIS a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no DOG.