tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante
Servizo de seguridade da estación de autobuses de Santiago. Formalización do contrato.

Data de publicación en web: 25/11/2013

O Consello de Administración da Sociedade, reunido o 12 de novembro de 2013, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia á empresa COMPAÑÍA DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA GALAICA, SA, por un importe de 90.900 €, máis IVE, para os dous anos de contrato.

O contrato coa empresa adxudicataria formalizouse o 25 de novembro de 2013.

Estado do procedemento: Adxudicados


Servizo de seguridade da estación de autobuses de Santiago. ADXUDICACIÓN

Data de publicación en web: 13/11/2013

O Consello de Administración da Sociedade, reunido o 12 de novembro de 2013, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia á empresa COMPAÑÍA DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA GALAICA, SA, por un importe de 90.900 €, máis IVE, para os dous anos de contrato.

A formalización do contrato efectuarase dentro dos quince días naturais seguintes a aquel no que a empresa reciba a notificación da adxudicación.

Unha vez formalizado o contrato, actualizarase neste perfil de contratante a data concreta na que se levou a cabo o citado trámite.

Estado do procedemento: Adxudicados


Concurso para a contratación do servizo de limpeza da estación de autobuses de Santiago. APERTURA DO SOBRE Nº 3

Data de publicación en web: 22/10/2013

CONVOCATORIA PARA OS LICITADORES: CONVOCATORIA PARA A APERTURA DO SOBRE Nº 3

Convócase ás empresas que presentaron as súas ofertas á apertura do sobre nº 3, que terá lugar o próximo venres 25 de outubro ás 9.15 horas no Concello (en Raxoi, na praza do Obradoiro)

Estado do procedemento: Suspendidos