tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante
Concurso para a contratación do servizo de limpeza da estación de autobuses de Santiago. APERTURA DO SOBRE Nº 2

Data de publicación en web: 29/04/2011

CONVOCATORIA PARA OS LICITADORES: CONVOCATORIA PARA A APERTURA DO SOBRE Nº 2

Convócase ás empresas que presentaron as súas ofertas á apertura do sobre nº 2, que terá lugar o próximo mércores 4 de maio ás 11.00 horas no Concello (en Raxoi, na praza do Obradoiro).

Estado do procedemento: En tramitación


Concurso para a contratación do servizo de seguridade da estación de autobuses de Santiago. APERTURA DO SOBRE Nº 2

Data de publicación en web: 29/04/2011

CONVOCATORIA PARA OS LICITADORES: CONVOCATORIA PARA A APERTURA DO SOBRE Nº 2

Convócase ás empresas que presentaron as súas ofertas á apertura do sobre nº 2, que terá lugar o próximo mércores 4 de maio ás 10.30 horas no Concello (en Raxoi, praza do Obradoiro).

Estado do procedemento: En tramitación


Servizo de xestión e mantemento do sistema de bicicletas de uso público do Concello de Santiago. Publicación da formalización do contrato

Data de publicación en web: 31/03/2011

O Consello de Administración da Sociedade, reunido o 17/03/11, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia á empresa TUIMIL ELECTRICIDAD, SA por un importe de 58.600 €

O contrato coa empresa adxudicataria formalizouse o 23 de marzo de 2011.

Estado do procedemento: Adxudicados