tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante

Concurso para a contratación do servizo de xestión e mantemento do sistema de bicicletas de uso público do Concello de santiago. APERTURA DO SOBRE Nº 3

Data de publicación en web: 04/02/2011

CONVOCATORIA PARA OS LICITADORES: CONVOCATORIA PARA A APERTURA DO SOBRE Nº 3

Convócase ás empresas que presentaron as súas ofertas á apertura do sobre nº 3, que terá lugar o próximo mércores 9 de febreiro ás 13.00 horas no Concello (en Raxoi, na praza do Obradoiro).

Estado do procedemento: En tramitación