tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante

SERVIZO DE COBRO E CONTROL DE ACCESOS DO APARCADOIRO DE BORDE DE SANTA MARTA. Adxudicación definitiva

Data de publicación en web: 23/07/2010

O Consello de Administración de TUSSA, na súa sesión de 23 de xullo de 2010, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA do servizo de cobro e control de accesos do aparcadoiro de borde de Santa Marta á empresa LIMCO, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA DE INTEGRACIÓN SOCIAL por importe de 29.406,90 euros anuais (IVE excluído), por un período de dous anos, coa posibilidade de prórroga ata un máximo de catro anos.

Estado do procedemento: Adxudicados