tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante

CONCURSO: OBRAS DE CONSTRUCIÓN DO APARCADOIRO DE BORDE DE SANTA MARTA

Data de publicación en web: 29/04/2010

O Consello de Administración, na súa sesión de 29 de abril de 2010, acordou a ADXUDICACIÓN PROVISIONAL das obras de construción do aparcadoiro de borde de Santa Marta á empresa CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SIGRÁS, SL, por un importe de 153.001,47 € máis o IVE.

A empresa adxudicataria dispón dun prazo de 10 días hábiles a contar desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio para constituír a fianza definitiva (o 5 % do importe de licitacion), así como para a presentación da documentación que recolle o Prego.

Estado do procedemento: Resoltos Provisionais

Tipo de contrato: OBRAS DE CONSTRUCIÓN DO APARCADOIRO DE BORDE DE SANTA MARTA