tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante

Concurso para a contratación das obras de construción do aparcadoiro de borde de Santa Marta. APERTURA SOBRE Nº 2

Data de publicación en web: 06/04/2010

CONVOCATORIA PARA OS LICITADORES: CONVOCATORIA PARA A APERTURA DO SOBRE Nº 2

Convócase ás empresas que presentaron as súas ofertas á apertura do sobre nº 2, que terá lugar o próximo venres día 9 de abril ás 13.45 horas no Concello (en Raxoi).

Estado do procedemento: En tramitación