tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Área de libre estacionamento de Santa Marta

mapa
Rúa Feliciano Barrera Fernández, s/n
Santa Marta
Tfno. 981 56 82 10
aparcadoirosa r r o b atussa.gal


Aproximación

Estrada de Noia mais

Estrada de Pontevedra (Milladoiro) mais

Autoestrada AP-9 mais

Autovía AG-56 (Noia) mais

Autoestrada AP-53 (Ourense) mais

Estrada de Ourense mais

Servizos

Área de libre estacionamento de Santa Marta

Horario

Todos os días: de 7.00 a 19.00 horas

Vehículos autorizados

Os vehículos que poden estacionar son turismos, motos e furgonetas con PMA menor de 3.500 kg. Non poden estacionar caravanas, camións, autobuses nin vehículos con remolque.

Normas

Tussa non se fai responsable dos danos causados por outros vehículos.
Debe circular respectando a sinalización cunha velocidade máxima de 20 km/h. No caso de producirse algún dano a un vehículo ou instalación, deberá comunicarse inmediatamente no teléfono 981583447.

Transporte urbano

Nas inmediacións do aparcadoiro dispoñen de parada do transporte urbano. As liñas que pasan pola zona e que conectan co centro urbano son as seguintes:

LIÑA 1: Hospital Clínico - Cemiterio de Boisaca (parada na entrada do aparcadoiro).
LIÑA 12: Hospital Provincial - Os Tilos (parada no exterior do aparcadoiro).
CIRCULAR C2: Estación de autobuses - Fontiñas - hospitais - Vite - estación de autobuses (parada no exterior do aparcadoiro).
CIRCULAR C4: Estación de autobuses - Vite - Hospitais - Fontiñas - estación de autobuses (parada no exterior do aparcadoiro).