tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Novas

DE INTERESE SOBRE O TRANSPORTE URBANO

Actualización das medidas acordadas para a prevención do Coronavirus e novos horarios no transporte urbano (venres 8/5/2020)

08/05/20

O venres 8 de maio, a sesión da Xunta de Goberno Local acordou novas medidas no ámbito do transporte urbano. Actualízase a información ata hoxe:

*Haberá uns NOVOS HORARIOS no transporte urbano, que entran en vigor o luns 11 de maio. Estes horarios están adecuados á demanda actual do servizo. Manterase un servizo continuo e de garantía das liñas que cobren os centros hospitalarios, favorecendo os desprazamentos a usuarios e persoal sanitario. A meirande parte das liñas contará con servizo de transporte a pesar da reducción de frecuencias, garantindo os desprazamentos a primeira hora, mediodía e noite.
Toda a información detallada dos horarios das distintas liñas poden atopala no enlace adxunto.Ao longo da fin de semana actualizaranse os horarios na información da propia web e app móbil, para que estean a disposición dos usuarios nas distintas vías.
MEDIDAS ACORDADAS CON ANTERIORIDADE:
*É obrigatorio o uso de máscaras nos transportes públicos.

*Haberá dispensadores de gel hidroalcohólico a disposición dos usuarios.

*Manterase a obrigatoriedade de entrar polas portas traseiras ou centrais. Non se permitirá o acceso ao condutor/a, que estará aillado da pasaxe por unha mampara. Deberán validar o seu título de viaxe dende a parte de atrás do condutor, ou no seu caso, deixar a súa tarxeta no punto habilitado para evitar o contacto có condutor.

*Os asentos marcaranse de xeito que non poidan sentarse dous usuarios xuntos. Asímesmo, e a través de cartelería, lembrarase o obrigado distanciamento social de dous metros.

*Con respecto á xente maior, recomendarase que segundo entren, se situen á dereita do vehículo.

*Mantense o aforo máximo de 30 persoas por autobús.

*Só se poderá viaxar coas tarxetas de transporte urbano, sendo por tanto este o único sistema de validación posible. Non se poderán adquirir billetes sinxelos (nin ordinarios nin escolares) nin realizar recargas de tarxetas nos autobuses en servizo.

*A tal efecto e desde o 16 de marzo ás 15:00, poñeranse a disposición dos usuarios tres


puntos de venta e recarga de tarxetas (con horario de 9:00 a 13:00 e de 15:00 a 19:00 de luns a venres laborables):
-Praza de Galicia, na parada da ferretería.

-Fontiñas, rúa Lisboa, ao carón da parada de taxis.


-Virxe da Cerca (praza de abastos).


Documentación